Usługi

Serwisowanie sprzętu przeciwpożarowego – Opole

Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksową obsługę przeciwpożarową w zakresie:

Oferty usługowej:

  • Doradztwa projektowego i wykonawczego na miejscu u klienta
  • Stałej konserwacji istniejących i montowanych systemów i urządzeń
  • Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  • Stałej kontroli monitorowanych obiektów
  • Świadczenie usług w zakresie prewencji przeciwpożarowej

Oferty handlowej:

  • Doradztwa w zakresie doboru właściwych ochron bhp i sprzętu przeciwpożarowego
  • Dowóz towaru do klienta
  • Pokazy i prezentacje oferowanego towaru u klienta
  • Profesjonalny program komputerowy dla dużych i średnich zakładów wspomagający służby bhp i działy zaopatrzenia, w tym zakresie począwszy od doradztwa technicznego poprzez fazę projektową, aż do wykonawstwa

Każdy budynek powinien być zaprojektowany w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się pożaru. Wprowadzenie pojęcia stref pożarowych powoduje, że nie wszystkie materiały mogą być stosowane do zabudów.

Systemy alarmu pożaru SAP

Pożar jest wielkim zagrożeniem. Potrafi w jednej chwili pozbawić nas całego dorobku życia, wyrządzając wiele zła i przysparzając wielu cierpień.

Aby uchronić się przed tym wszystkim proponujemy Państwu niezawodne SYSTEMY ALARMU POŻARU (SAP).

Systemy Alarmu Pożaru umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, w jego początkowej fazie. Sygnalizacja ostrzega o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie a poprzez system monitoringu - zawiadamia najbliższą jednostkę straży pożarnej.

W zależności od rodzaju obiektu jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa najbardziej optymalną ofertę, spełniającą najwyższe wymagania oraz przedmiotowe normy.
Projekty i wykonawstwo opieramy o

Systemy oddymiania i przewietrzania

Centrale SAP ściśle współpracują z systemami oddymiania. W momencie wykrycia zarzewia pożarowego natychmiast uruchamiana jest instalacja oddymiająca. Eliminuje ona trujące substancje powstające podczas spalania, umożliwiając jednocześnie bezpieczną ewakuację.

W tym zakresie proponujemy Państwu systemy renomowanych firm DH, Mercor i Essmann.

Stałe instalacje gaśnicze

Systemy SAP mogą być również powiązane z instalacjami zraszającymi i rozpylającymi w strefie zagrożenia określoną, potrzebną do zagaszenia, ilości wody. Rozwój cywilizacji spowodował jednak, że nie wszystko można gasić wodą. Za jej pomocą możemy walczyć z ogniem jedynie w obiektach z tzw. grupy A. Należą do niej tzw. ciała stałe: węgiel, drewno, papier, słoma czy zboża.

Materiały z pozostałych grup pożarowych B, C, D w zależności od ich rodzaju gaszone są innymi mediami. Naprzeciw tym wymogom wychodzą stałe urządzenia gaszące działające na bazie gazów neutralnych lub CO2 . 

Uruchamiane są one w sytuacjach awaryjnych sygnałem z centrali powodując wyeliminowanie zagrożenia poprzez odcięcie dopływu i wyparcie tlenu z pomieszczenia z palącym się materiałem, tym samym eliminuje to możliwość rozprzestrzeniania się ognia oraz natychmiastowe wygaszenie.

Drzwi oraz zabudowy

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego stawiają nam określone wymagania, które ze względu na nasze bezpieczeństwo, powinniśmy spełniać. Wymaganie podstawowe „Bezpieczeństwo Pożarowe” definiuje, iż obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru:
- przez założony okres czasu była zapewniona nośność konstrukcji
- było ograniczone rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach
- było ograniczone rozprzestrzenianie się ognia na obiekty sąsiednie
- mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub być ewakuowani w inny sposób
- był zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa ekip ratowniczych

Poziom bezpieczeństwa w danej chwili określany jest przez stan konstrukcji oraz stan środowiska budynku. Wpływ na to ma odpowiedź budynku na źródło ognia oraz zewnętrzna akcja gaśniczo-ratownicza. Przedstawione powyżej postulaty narzucają szereg wymagań w odniesieniu do materiałów i elementów budowlanych.

Drzwi pomiędzy poszczególnymi strefami powinny spełniać odpowiednie wymagania niepalności i wytrzymałości. W zależności od rodzaju pomieszczeń stosujemy różnego rodzaju drzwi o różnej klasie odporności ogniowej. Producenci proponują różne rozwiązania dotyczące drzwi począwszy od drewnianych, na profilach aluminiowych i metalowych aż do stalowych.

Zajmujemy się również zabezpieczaniem istniejących konstrukcji drewnianych lub stalowych poprzez specjalistyczne okładziny ścienne lub ogniotrwałe lakiery w sposób znaczny opóźniający przedostawanie się ognia.

Serwis sprzętu ppoż.

Podstawowymi elementami ochrony przeciwpożarowej są:
- stałe instalacje gaszenia pożaru,
- podręczny sprzęt gaśniczy czyli gaśnice występujące w kilku typach (proszkowe, śniegowe, pianowe, A, B, C, E) mające zastosowanie w zależności od palących się obiektów, urządzeń czy materiałów. 

Oferta nasza oprócz montażu powyższych urządzeń zawiera usługi konserwacji, remontu wszystkich typów gaśnic i ich dopuszczenie do dalszej eksploatacji. 
Dodatkowo prowadzimy usługi napełniania gaśnic, nabojów i butli dwutlenkiem węgla (CO2). 
Dokonujemy legalizacji - badań ciśnieniowych butli i zbiorników CO2, zbiorników gaśnic proszkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dozoru technicznego.  
Przeglądy techniczne - konserwacje przeprowadzamy na miejscu u klienta, bądź w naszej siedzibie. Remonty, napełnianie i legalizacje butli w naszym warsztacie.

Przeglądy, konserwacje, remonty

W naszej ofercie mamy usługi konserwacji i remontu wszystkich typów gaśnic oraz ich dopuszczenie do dalszej eksploatacji. Dodatkowo prowadzimy usługi napełniania gaśnic, nabojów i butli dwutlenkiem węgla (CO2). Dokonujemy legalizacji - badań ciśnieniowych butli i zbiorników CO2, zbiorników gaśnic proszkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dozoru technicznego.  Przeglądy techniczne - konserwacje przeprowadzamy na miejscu u klienta, bądź w naszej siedzibie. Remonty, napełnianie i legalizacje butli przeprowadzamy w naszym warsztacie. 

Certyfikaty

Sprzęt przeciwpożarowy:

Systemy alarmowe:

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych:

Systemy oddymiania:

Systemy DSO:

Systemy przyzywowe: